Chi nhánh của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hay không

Việc xác định một tổ chức, đơn vị nào đó có tư cách pháp lý gì là điều quan trọng để vận hành tổ chức đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó. Nếu bạn quan tâm về chi nhánh của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hay không thì cùng Vina Accounting tìm hiểu những tính chất, quy định pháp luật liên quan đến tổ chức này qua bài viết sau.

chi nhanh doanh nghiep co tu cach phap nhan khong

Chi nhánh là gì

I. Định nghĩa chi nhánh?

Trong điều 44 khoản 1 trích Luật Doanh nghiệp 2020 đã định nghĩa chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, nhiệm vụ của nó là thực hiện toàn bộ hay một phần chức năng của doanh nghiệp có, tính cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh phải đúng như doanh nghiệp. 

II. Quy định về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp

chi nhanh doanh nghiep co tu cach phap nhan khong

Quy định đăng ký

Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 đã có quy định về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp như sau:

 • Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở cả trong nước và nước ngoài. Có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương tùy theo địa giới đơn vị hành chính.
 • Nếu thành lập trong nước thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm thông báo thành lập và các bản sao của giấy tờ quyết định thành lập, biên bản họp về việc thành lập, giấy tờ pháp lý của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh đó. 
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong vòng 3 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ. 
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi và bổ sung cho doanh nghiệp nếu có sai sót. Nếu cơ quan từ chối cấp Giấy chứng nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu lý do cụ thể vì sao từ chối.
 • Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc chi nhánh trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. 

III. Một chi nhánh của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân không

chi nhanh doanh nghiep co tu cach phap nhan khong

Tư cách pháp nhân

Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết về dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Điều 84 của Bộ Luật Dân sự 2015 đã có quy định về chi nhánh và văn phòng đại diện của pháp nhân qua những đặc điểm sau:

 • Chi nhánh và văn phòng đại diện là một đơn vị phụ thuộc của pháp nhân chứ không được xem là pháp nhân
 • Đối với chi nhánh, tổ chức này có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc chỉ một phần chức năng pháp nhân
 • Đối với văn phòng đại diện, tổ chức này có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi của pháp nhân giao để bảo vệ lợi ích pháp nhân
 • Tất cả các trạng thái từ việc thành lập hay chấm dứt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của pháp nhân đều phải đăng ký theo quy định của pháp luật và công khai công bố
 • Người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng sẽ là người đại diện thực hiện nhiệm vụ dựa vào ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền
 • Pháp nhân sẽ có quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập và thực hiện

Nói chung lại, chi nhánh không hề có tư cách pháp nhân. Nó chỉ là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân và có nhiệm vụ phải thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

IV. Quy định về vấn đề đặt tên chi nhánh doanh nghiệp

Các lưu ý và quy định về việc đặt tên chi nhánh được quy định tại Điều 40 bộ Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm những ý sau:

 • Tên của chi nhánh phải được viết bằng bảng chữ cái tiếng Việt, có thêm các chữ cái F, J, Z, W, cả chữ số và các ký hiệu. 
 • Tên chi nhánh bắt buộc phải bao gồm tên của doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở của nó
 • Tên chi nhánh được in hoặc có thể viết với kích thước chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh này phát hành.

Vina Accounting hy vọng rằng những thông tin trên đây đã mang lại cho bạn nhiều kiến thức bổ ích và cần thiết đối với vấn đề chi nhánh của doanh nghiệp. Bạn nên tìm hiểu kỹ càng trước khi có ý định phân tích hoặc mở một chi nhánh, hay thực hiện một dự án nào đó. Nếu bạn có những thắc mắc khác nữa về thông tin này hoặc các thông tin khác thì có thể liên hệ trực tiếp websites vinaaccounting.vn hoặc Hotline 0901 22 73 88 để được tư vấn tận tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *